XL Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi

Warunki udziału

1. Nazwa imprezy

XL Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi – dla klaczy i ogierów hodowli krajowej, wpisanych do PASB.

Pokaz posiada afiliację Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO 091-2018/PL.

Pokaz jest rozgrywany zgodnie z zasadami zawartymi w Blue Book 2018.

2. Termin i miejsce

 • 10-12 sierpnia (piątek, sobota, niedziela) 2018 r.
 • Tor Wyścigów Konnych
  ul. Puławska 266
  02-684 Warszawa
  tel.: (22) 853 17 15
  fax: (22) 852 31 29

3. Organizator

 • Polski Klub Wyścigów Konnych

4. Sędziowie

 • Zico Guardia – Brazylia
 • Tom Husebye – Norwegia
 • Pierluigi Rota – Włochy
 • Renata Schibler – Szwajcaria

5. Komisja Dyscyplinarna

 • Christine Keyser – Norwegia
 • Gijs Eggink – Belgia
 • lek.wet. Alicja Świetlikowska – Polska
 • Steward w ringu
  • Gerard Oben – Belgia
 • Prowadzenie pokazu
  • informacja w najbliższym terminie
 • Sekretariat
  • Marek Romański

6. Program Pokazu (finalny podział koni na klasy zostanie podany po zakończeniu zgłoszeń)

Piątek, 10 sierpnia 2018 r.

 •  15:00 – Powitanie gości
 • 16:20 – Klasa IV – ogierki roczne
 • 17:00 – Klasa V – ogierki dwuletnie
 • 17:25 – Klasa VI – ogierki trzyletnie
 • 18:15 – Klasa X – ogiery 4-6-letnie
 • 19:15 – Klasa XI – ogiery 7-letnie i starsze

Sobota, 11 sierpnia 2018 r.

 • 09:00 – Klasa I – klaczki roczne
 • 10:40 – Klasa II – klaczki dwuletnie
 • 12:00 – Klasa III – klaczki trzyletnie
 • 13:30 – przerwa na lunch (do 15:00)
 • 15:10 – Klasa VII – klacze 4-6-letnie
 • 16:40 – Klasa VIII – klacze 7-10-letnie
 • 18:10 – Klasa IX – klacze 11-letnie i starsze

Niedziela, 12 sierpnia 2018 r.

 • 09:00 – Czempionat Polski Klaczy Młodszych
 • 09:30 – Czempionat Polski Ogierów Młodszych
 • 10:00 – Czempionat Polski Klaczy Starszych
 • 10:30 – Czempionat Polski Ogierów Starszych
 • 11:00 – Powitanie gości
  – Wystąpienia zaproszonych gości
  – Wręczenie nagród honorowych
  – Nagrody dodatkowe

7. Warunki weterynaryjne

Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą: posiadać paszporty z wpisanymi aktualnymi szczepieniami przeciwko grypie, pochodzić z okolic wolnych od zakaźnych chorób koni. Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi pod warunkami dodatkowymi informacjami na temat obowiązkowych szczepień. Świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze PKWK.

Uwaga
Transporty koni bez wymaganych świadectw weterynaryjnych nie zostaną wpuszczone na teren PKWK, a tym samym konie nie będą mogły być rozładowane i umieszczone w stajniach.

8. Warunki techniczne

 • Polski Klub Wyścigów Konnych zapewnia miejsca w boksach mobilnych od 9 sierpnia (czwartek) od godziny 12:00 do dnia 12 sierpnia (niedziela) do godziny 20:00.
 • Dla koni zapewniona jest słoma. Owies i siano należy przywieźć.
 • Organizator nie zapewnia zakwaterowania masztalerzy i osób prowadzących konie.

9. Nagrody

Konie, które zajmą miejsca od pierwszego do piątego w klasie otrzymują flos. Przewidziane są flos dla czempionów oraz nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.

10. Zasady organizacyjne i system sędziowania

• W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi, hodowli krajowej, zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB.
• We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.
• Rywalizacja będzie się odbywać w następujących klasach:

 • I – klacze roczne (ur. 2017),
 • II – klacze dwuletnie (ur. 2016),
 • III – klacze trzyletnie (ur. 2015),
 • IV – ogiery roczne (ur. 2017),
 • V – ogiery dwuletnie (ur. 2016),
 • VI – ogiery trzyletnie (ur. 2015),
 • VII – klacze 4-6-letnie (ur. 2012-2014, włącznie),
 • VIII – klacze 7-10-letnie (ur. 2008-2011, włącznie),
 • IX – klacze 11-letnie i starsze (ur. w lub przed 2007),
 • X – ogiery 4-6-letnie (ur. 2012-2014, włącznie),
 • XI – ogiery 7-letnie i starsze (ur. w lub przed 2011).

• Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu.
• Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
• System punktacji – z połówkami punktów:

 • typ – maksymalnie 20 pkt
 • głowa i szyja – maksymalnie 20 pkt
 • kłoda – maksymalnie 20 pkt
 • nogi – maksymalnie 20 pkt
 • ruch – maksymalnie 20 pkt
  Razem – maksymalnie 100 punktów.

Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 100 punktów. W wypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

• W wypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby koni organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas. Minimalna wymagana liczba zgłoszonych koni, niezbędna do utworzenia klasy wynosi 3. Organizator zastrzega sobie prawo dzielenia klas.

11. Czempionaty

• Konie w czempionatach będą sędziowane według tzw. „Open method – Championship with Top 5” (Metoda otwarta – Czempionat z Top Five).

Klacze, które zajęły czołowe miejsca (oznacza to pierwsze i drugie miejsce w danej klasie) w klasach I, II i III kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.
• Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
• Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2018). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

– koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
– koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
– koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
– koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
– koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Ogiery, które zajęły czołowe miejsca (oznacza to pierwsze i drugie miejsce w danej klasie)w klasach IV, V i VI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.
• Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
• Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2018). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

– koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
– koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
– koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
– koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
– koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Klacze, które zajęły czołowe miejsca (oznacza to pierwsze i drugie miejsce w danej klasie) w klasach VII, VIII i IX kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Starszych.
• Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
• Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2018). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

– koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
– koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
– koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
– koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
– koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Ogiery, które zajęły czołowe miejsca (oznacza to pierwsze i drugie miejsce w danej klasie) w klasach X i XI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Starszych.
• Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
• Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2018). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

– koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
– koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
– koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
– koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
– koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

• Spośród czempionów ogierów i klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – Best in Show.
• Zdobyte tytuły obowiązują do następnego Pokazu Narodowego. Konie – zdobywcy tytułu Czempiona w swojej grupie wiekowej – tracą prawo startu w tej samej grupie w latach następnych.
• Konie, które zdobyły tytuły Czempionów w pokazach typu „Title” i „A” nie mogą brać udziału w pokazie Narodowym w tej samej kategorii do końca roku kalendarzowego, w którym zdobyły tytuł i przez dwa kolejne lata.

12. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do pokazu należy przesyłać na adres:

Polski Klub Wyścigów Konnych (z dopiskiem: XL Narodowy Pokaz Koni Arabskich)
ul. Puławska 266
02-684 Warszawa

tel.: (22) 853 17 15
fax: (22) 852 31 29

e-mail: zgloszenia2018@pkwk.org (Joanna Krawczyk)
w nieprzekraczalnym terminie 10 lipca 2018 roku, według podanego niżej wzoru.

Uwaga! Informujemy, że w związku z zainteresowaniem imprezą i faktem, że zgłoszenia nadal napływają, organizator przedłuża termin przyjmowania zgłoszeń koni do XL Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi do dnia 13 lipca 2018 roku (piątek).

Zespół Organizacyjny

Warszawa 11.07.2018

 

Do pobrania:
formularz zgłoszenia konia – plik pdf (aktywny)

Uwaga – w formularzu należy podać nazwisko prezentera oraz nazwisko trenera.

Do formularzy należy dołączyć listę wszystkich zgłoszonych koni, co ułatwi weryfikację odbioru zgłoszeń.

Do pobrania:
wzór listy – plik pdf (aktywny)

Uwagi do zgłoszenia
• Do zgłoszeń należy dołączyć kserokopię paszportu (tylko strony z danymi i opisem).
• Konie zgłoszone po terminie 10 lipca nie będą umieszczone w katalogu i tym samym nie będą mogły brać udziału w pokazie.
• Konie można wycofać z udziału w pokazie w terminie do 20 lipca 2018 r. bez konsekwencji finansowych. Konie zgłoszone, które nie stawią się na pokazie lub których wycofanie zostanie zgłoszone po 20 lipca 2018 roku podlegają pełnej opłacie (wpisowe + boks).
• Zgłaszający odpowiada za umieszczenie na formularzu pełnych i dokładnych danych zgłaszanego konia, zgodnych z informacjami Redakcji Ksiąg Stadnych (PASB).
• W zgłoszeniach koni na pokaz (na formularzu „lista kontrolna”) należy podać liczbę osób z obsługi (poza wystawcą), które przebywać będą na terenie PKWK podczas Polskiego Pokazu Narodowego.

13. Opłaty

Ustala się następujące opłaty:

 • 250 zł brutto – kaucja gwarancyjna z jednego konia
 • 369 zł brutto – opłata za boks (300 zł + 23% VAT)
  Kaucję oraz opłaty za boks należy wpłacić do dnia 10 lipca 2018 r. na konto:

Nazwa :      Polski Klub Wyścigów Konnych
Bank :        Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta : 10 1130 1017 0020 1235 1420 0008

• w tytule przelewu prosimy wpisać: POKAZ NARODOWY i podać NAZWĘ KONIA (KONI) oraz NAZWISKO WŁAŚCICIELA KONIA (KONI)

W wypadku, gdy wystawca nie wpłaci w/w kwoty, jego koń nie otrzyma numeru startowego i nie będzie mógł wziąć udziału w pokazie.

UWAGA – Kaucja dla koni które wystartują w XL Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi zostanie zwrócona w terminie do 21 dni po dacie wpłynięcia wniosku o zwrot kaucji. Wnioski o zwrot kaucji będą przyjmowane do dnia 14.09.2018 włącznie.
Organizator oświadcza, iż nie zwraca kaucji za konie, które nie wystartują w XL Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi.
O zwrot należy ubiegać się na podstawie wypełnionego, podpisanego i przesłanego na adres mail zwroty2018@pkwk.org wniosku o zwrot kaucji.

Do pobrania:
wniosek o zwrot kaucji – plik pdf (aktywny)

XL Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi rozgrywany jest zgodnie z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów” Europejskiej Komisji Pokazów Koni Arabskich (EAHSC) ECAHO.

Dodatkowa informacja na temat szczepień Obowiązujący schemat szczepień przeciwko grypie opisany jest w przepisach weterynaryjnych Polskiego Związku Jeździeckiego:

a) szczepienie podstawowe:
• pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień
• drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21. dnia i nie później niż 92. dnia od daty pierwszego szczepienia
b) szczepienie przypominające:
• pierwsze szczepienie przypominające w terminie przed upływem 6 miesięcy i 21 dni od drugiego szczepienia podstawowego
• żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na zawody
• koń, który uczestniczy w zawodach po raz pierwszy musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe

Powyższy schemat opisany w punkcie 3.3.2. Przepisów weterynaryjnych PZJ jest uniwersalny dla wszystkich imprez z udziałem koni.

Dodatkowa informacja w sprawie paszportów oraz czipów Właściciele koni, które jeszcze nie mają paszportów, powinni jak najszybciej zwrócić się do Księgi Stadnej o wydanie paszportów, zaznaczając, że koń ma być zgłoszony na pokaz narodowy. Do wniosku musi być dołączony aktualny opis graficzny konia wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii (lista lekarzy znajduje się na stronie PKWK). Ponadto konie powinny mieć wszczepiony transponder (czip). Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Art. 14-16) wszystkie konie identyfikowane po dniu 22 grudnia 2009 r. muszą być „zaczipowane”.