Zasady organizacyjne i system sędziowania

• W pokazie mogą brać udział tylko konie arabskie czystej krwi, hodowli krajowej, zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich Czystej Krwi – PASB.
• We wszystkich klasach konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie.
• Rywalizacja będzie się odbywać w następujących klasach:

 • I – klacze roczne (ur. 2017),
 • II – klacze dwuletnie (ur. 2016),
 • III – klacze trzyletnie (ur. 2015),
 • IV – ogiery roczne (ur. 2017),
 • V – ogiery dwuletnie (ur. 2016),
 • VI – ogiery trzyletnie (ur. 2015),
 • VII – klacze 4-6-letnie (ur. 2012-2014, włącznie),
 • VIII – klacze 7-10-letnie (ur. 2008-2011, włącznie),
 • IX – klacze 11-letnie i starsze (ur. w lub przed 2007),
 • X – ogiery 4-6-letnie (ur. 2012-2014, włącznie),
 • XI – ogiery 7-letnie i starsze (ur. w lub przed 2011).

• Konie będą oceniane pod względem typu, urody, poprawności budowy i ruchu.
• Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
• System punktacji – z połówkami punktów:

 • typ – maksymalnie 20 pkt
 • głowa i szyja – maksymalnie 20 pkt
 • kłoda – maksymalnie 20 pkt
 • nogi – maksymalnie 20 pkt
 • ruch – maksymalnie 20 pkt
  Razem – maksymalnie 100 punktów.

Liczby punktów przyznane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów, czyli maksymalnie 100 punktów. W wypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

• W wypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby koni organizator zastrzega sobie prawo łączenia klas. Minimalna wymagana liczba zgłoszonych koni, niezbędna do utworzenia klasy wynosi 3. Organizator zastrzega sobie prawo dzielenia klas.

Czempionaty

• Konie w czempionatach będą sędziowane według tzw. „Open method – Championship with Top 5” (Metoda otwarta – Czempionat z Top Five).

Klacze, które zajęły czołowe miejsca (oznacza to pierwsze i drugie miejsce w danej klasie) w klasach I, II i III kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.
• Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
• Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2018). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

– koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
– koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
– koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
– koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
– koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Ogiery, które zajęły czołowe miejsca (oznacza to pierwsze i drugie miejsce w danej klasie) w klasach IV, V i VI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.
• Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
• Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2018). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

– koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
– koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
– koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
– koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
– koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Klacze, które zajęły czołowe miejsca (oznacza to pierwsze i drugie miejsce w danej klasie) w klasach VII, VIII i IX kwalifikują się do Czempionatu Polski Klaczy Starszych.
• Wszystkie klacze w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Złota Medalistka (Czempionka), Srebrna Medalistka (Wiceczempionka), Brązowa Medalistka oraz IV i V klacz w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrane przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich klaczy zakwalifikowanych do Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotą, Srebrną i Brązową Medalistkę, oraz IV i V klacz w finale w tym samym czasie.
• Klaczom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2018). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

– koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
– koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
– koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
– koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
– koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

Ogiery, które zajęły czołowe miejsca (oznacza to pierwsze i drugie miejsce w danej klasie) w klasach X i XI kwalifikują się do Czempionatu Polski Ogierów Starszych.
• Wszystkie ogiery w danym czempionacie zostaną wprowadzone na plac i ustawione w linii w kolejności numerów katalogowych i oceniane będą indywidualnie, na stój i w kłusie.
• Złoty Medalista (Czempion), Srebrny Medalista (Wiceczempion), Brązowy Medalista oraz IV i V ogier w finale (tzw. Top Five) zostaną wybrani przez Komisję Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród wszystkich ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu.
• Sędziowie wskażą Złotego, Srebrnego i Brązowego Medalistę, oraz IV i V ogiera w finale w tym samym czasie.
• Ogierom nominowanym przez sędziów przyznane zostaną punkty (w oparciu o metodę otwartą – Czempionat z Top Five/Open method – Championship with Top 5 – wyboru medalistów podaną w Blue Book 2018). O przyznaniu właściwego medalu (miejsca) zadecyduje suma punktów przyznanych przez sędziów.

– koń nominowany do Złotego Medalu – 6 punktów
– koń nominowany do Srebrnego Medalu – 4 punkty
– koń nominowany do Brązowego Medalu – 3 punkty
– koń nominowany do IV miejsca Top Five – 2 punkty
– koń nominowany do V miejsca w Top Five– 1 punkt

W przypadku takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zostanie przyznane koniowi, który miał wyższą punktację w klasie. W przypadku jednakowej punktacji w klasie o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa liczba punktów przyznana za typ w klasie. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich trzech sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch w klasie. Jeżeli i w tym wypadku oceny sędziów będą jednakowe, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje sędzia rezerwowy.

• Spośród czempionów ogierów i klaczy zostanie wybrany Najlepszy Koń Pokazu – Best in Show.
• Zdobyte tytuły obowiązują do następnego Pokazu Narodowego. Konie – zdobywcy tytułu Czempiona w swojej grupie wiekowej – tracą prawo startu w tej samej grupie w latach następnych.
• Konie, które zdobyły tytuły Czempionów w pokazach typu „Title” i „A” nie mogą brać udziału w pokazie Narodowym w tej samej kategorii do końca roku kalendarzowego, w którym zdobyły tytuł i przez dwa kolejne lata.

Nagrody
Konie, które zajmą miejsca od pierwszego do piątego w klasie otrzymują flos. Przewidziane są flos dla czempionów oraz nagrody honorowe dla ich właścicieli, ufundowane przez sponsorów.